1. Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” wraz z Jeziorem Paprocańskim jest własnością Gminy Miejskiej Tychy. Administratorem w imieniu Miasta jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, Aleja Marszałka Piłsudskiego 12 tel: (32) 661 16 80.
 2. Ośrodek pełni rolę całorocznego, wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji.
 3. Dopuszcza się jazdę na rowerach po alejkach przy zachowaniu bezwzględnego pierwszeństwa osób pieszych.
 4. Uprawianie sportu wędkarskiego odbywa się na zasadach określonych regulaminem PZW.
 5. Na wodzie obowiązują zasady zgodne z przepisami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.
 6. Imprezy i zawody organizowane na akwenie mogą odbywać się wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z administratorem, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Administrator może wprowadzić ograniczenia korzystania z akwenu dla jednostek pływających i osób uprawiających sport wędkarski.
 8. Kąpiel dozwolona jest w miejscach strzeżonych, oznaczonych bojami.
 9. Zasady korzystania z przystani wodnych, plaży strzeżonej oraz placów zabaw regulują odrębne regulaminy.
 10. Zabrania się:
  a) Spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi.
  b) Zakaz używania otwartego ognia m.in. rozpalania grillów.
  c)  Wprowadzania na teren jeziora jednostek pływających o napędzie motorowym, za wyjątkiem motorówek ratowniczych i policyjnych.
  d)  Wpływania sprzętem pływającym w strefę: kąpiących się, uprawiających sport wędkarski, a także w obszar toru kajakowego w czasie treningów lub zawodów sportowych.
  e)  Wjazdu pojazdów mechanicznych na teren Ośrodka oraz terenów przyległych do jeziora za wyjątkiem specjalnych zezwoleń wydawanych przez MOSiR.
  f) Przebywania na wyspach.
  g) Osobom postronnym przebywania na urządzeniach hydrotechnicznych (jazy, śluzy, rejony dopływów, pomosty).
  h) Rozbijania namiotów.
  i)  Niszczenia sprzętu, zieleni i pomieszczeń użyteczność publicznej oraz zanieczyszczenia plaży, jeziora, linii brzegowej oraz terenu przyległego.
 11. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą pociągane do odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

Dyrektor MOSiR Tychy

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...