Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w MOSIR Tychy:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MOSIR Tychy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie MOSIR w Tychach,
ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www. mosir.tychy.pl

MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych p. Anny Słodczyk: inspektor_ODO@mosir.tychy.pl

MOSIR Tychach informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art.13 RODO:

  1. Pracownicy
  2. Członkowie rodzin pracowników
  3. Emeryci i renciści MOSiR
  4. Kandydaci do pracy
  5. Monitoring wizyjny
  6. Poczta mailowa i telefony służbowe
  7. Kontrahenci
  8. Uczestnicy imprez i zajęć sportowych
  9. Zawodnicy z opiekunami