SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

 MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

OBOWIĄZUJE OD 4 MAJA 2019R.

 

MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 informuje, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem.  Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawarty jest poniżej.

 Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MOSIR Tychy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile jest to uzasadnione. Prawo to można realizować w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www. mosir.tychy.pl

 MOSIR Tychach nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

 MOSIR Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

 Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych p. Anny Słodczyk: inspektor_ODO@mosir.tychy.pl

 MOSIR Tychach informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

  1. Pracownicy
  2. Członkowie rodzin pracowników
  3. Emeryci i renciści MOSiR
  4. Kandydaci do pracy
  5. Monitoring wizyjny
  6. Poczta mailowa i telefony służbowe
  7. Kontrahenci
  8. Uczestnicy imprez i zajęć sportowych
  9. Zawodnicy z opiekunami