Godziny ogólnodostępne od maja do końca września:

Środa w godzinach od 16 do 19 oraz w pierwsze, drugie i trzecie soboty oraz niedziele miesiąca w godzinach od 9 do 14.
W powyższych godzinach do dyspozycji są bezpłatnie piłki, kije oraz opieka profesjonalnego trenera.