Działalność lodowisk w sezonie 2022/2023 została zakończona!

Obiekt przy ul. Brzozowej

OW Paprocany

Park Miejski Solidarności (przy popularnej Żyrafie)

Serdecznie dziękujemy za korzystanie, zapraszając Państwa

w grudniu 2023 roku!

INFORMACJE KONTAKTOWE