SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH WYPOŻYCZAJĄCYCH SPRZĘT SPORTOWY

MOSiR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 informuje, że przetwarza dane osobowe osoby

wypożyczającej sprzęt sportowy i jest ich Administratorem w zakresie przetwarzania danych. Zakres zbieranych danych zależy od rodzaju sprzętu, jego wartości i przepisów prawa. Szczegóły widnieją przy każdym punkcie wypożyczenia sprzętu lub w umowie, jeśli zostaje ona zawarta.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

  • na podstawie art. 6 ust. lit. b) RODO w związku z zawarciem umowy pisemnej lub ustnej na wypożyczenie sprzętu
  • na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń, szczególnie w sytuacji zaistniałego wypadku)
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej lub dochodzenia odszkodowania od wypożyczającego w ustalonym terminie w związku ze zniszczeniem lub kradzieżą sprzętu dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust. lit. e) RODO

Podanie danych jest konieczne dla możliwości wypożyczenia sprzętu i ich niepodanie uniemożliwia wykonanie takiej usługi.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony dla każdego rodzaju sprzętu indywidualnie, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec wypożyczającego odpowiednio do zakończenia sprawy i przepisów wynikających z Kodeksu cywilnego lub Kodeksu karnego.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, prawnicy, służby bezpieczeństwa, służby ratunkowe, pełnomocnicy wypożyczających itp.

 

MOSIR Tychach nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

MOSiR Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.