Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników Facebook-a i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji swoich zadań statutowych, jako jednostka administracji publicznej.

Zakres przetwarzanych danych wynika z użytkowania Facebook-a przez użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, wizerunku oraz innych informacji dotyczących udziału w imprezach organizowanych lub współorganizowanych MOSiR, a także wszelkich działań użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

a) polubieniu fanpage’a,
b) aktywności na fanpage’u,
c) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

Dane są przetwarzane na zasadach opisanych w Regulaminie Facebook-a, przez okres wynikający z woli użytkowników, nie dłużej niż do czasu wystąpienia z żądaniem ich usunięcia.

Dane są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez Facebook-a, zgodnie z zabezpieczeniami opisanymi na stronie Facebook-a.