Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/43/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2022 r.

 

II.

Hala Sportowa w Tychach, przy al. Piłsudskiego 20

Cena brutto

1.

Boisko główne – 1 godzina

150,00 zł

2.

Mała sala gimnastyczna – 1 godzina

70,00 zł

3.

Siłownia – grupa zorganizowana – 1 godzina

100,00 zł

4.

Wynajem sali  klubowej – 1  godzina

30,00 zł

5.

Wynajęcie Hali Sportowej – 1 godzina

350,00 zł

6.

Najem powierzchni pod automaty vendingowew strefie zawodników  (cena za 1m2/m-c)

220,00 zł

 

OBJAŚNIENIE:

 

1)

Obiekt przeznaczony do wynajęcia przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.