Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/428/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2022 r.

 

II.

Hala Sportowa w Tychach, przy al. Piłsudskiego 20

Cena brutto

1.

Boisko główne – 1 godzina

300,00 zł

2.

Mała sala gimnastyczna – 1 godzina

120,00 zł

3.

Wynajęcie Hali Sportowej – 1 godzina

500,00 zł

4.

Najem powierzchni pod automaty vendingowew strefie zawodników  (cena za 1m2/m-c)

300,00 zł

 5.

OBJAŚNIENIE:

 

1)

Obiekt przeznaczony do wynajęcia przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.