Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rewitalizacji w 2020 roku.

Lista dotacji.pdf

 

Instruktaż rozliczenia dotacji w zakresie pożytku publicznego na 2019 rok.doc

Załączniki

  • Pobierz Instruktaż na 2019 pożytek publiczny.doc