Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rewitalizacji w 2019 roku.

Lista dotacji.pdf

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- rewitalizacji.

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rewitalizacji. Wnioski należy składać w terminie do 8 stycznia 2019 r.

Kompletną ofertę należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: www.tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie złożyć ją w formie papierowej osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 12 pok. 305 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2019 r. do godziny 15:00.

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej, nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 8 stycznia 2019 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod następującym linkiem - TUTAJ.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Wzór oferty.doc

Instruktaż rozliczenia dotacji w zakresie pożytku publicznego na 2019 rok.doc

Załączniki

  • Pobierz PP Lista dotacji 2019.pdf
  • Pobierz PP Ogłoszenie o konkursie 2019.pdf
  • Pobierz PP Wzór oferty 2019.docx
  • Pobierz Instruktaż na 2019 pożytek publiczny.doc