Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dostępne TUTAJ.

 

Poradnik wypełniania oferty na konkurs: https://razemtychy.pl/ngo/wzory-dokumentacji/poradnik

Plik: tabela do kontroli pożytek publiczny