Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Wnioski należy składać w terminie do 10 stycznia 2018 r.

Kompletną ofertę należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: www.tychy.engo.org.pl, a następnie złożyć ją w formie papierowej osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 12 pok. 305 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018 r. do godziny 15:00.

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej, nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 10 stycznia 2018 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod następującym linkiem - TUTAJ.

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Wzór oferty.doc

Instruktaż rozliczenia dotacji w zakresie pożytku publicznego na 2018 rok.doc

Załączniki

  • Pobierz PP Wzór oferty.docx
  • Pobierz PP Wzór sprawozdania.doc
  • Pobierz PP Ogłoszenie o konkursie 2018.pdf
  • Pobierz Instruktaż na 2018 pożytek publiczny.doc