1. W saunie może przebywać maksymalnie 6 ÷ 8 osób.
 2. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe.
 3. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 4. Z sauny nie wolno korzystać osobom:
  a.  z chorobami serca,
  b.  z nadciśnieniem, po udarach,
  c.  z chorobami naczyń krwionośnych,
  d.  ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
  e.  z gorączką,
  f.   chorym na tarczycę,
  g.  w ciąży,
  h.  chorym na padaczkę (epilepsję),
  i.    w wieku do 10 lat.
 5. Przy poruszaniu się w saunie należy zachować szczególną ostrożność.
 6. Optymalna kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu
  i ochładzaniu całego ciała. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach. W każdy cykl kąpieli w saunie wchodzi:
  a.  umycie całego ciała pod prysznicem.
  b.  przebywanie w saunie przez 8 ÷ 12 minut.
  c.  ochładzanie ciała pod prysznicem, które zaczynamy od polewania
       zimną wodą ciała od stóp w kierunku serca, następnie polewamy
       kark oraz głowę.
  d.  wypoczynek na siedząco lub leżąco.
 7. Po kąpieli w saunie niewskazane jest podejmowanie intensywnego wysiłku fizycznego.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać kąpiel w saunie i zgłosić się do dyżurującego ratownika.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
 10. Wszystkie osoby korzystające z sauny są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z sauny, a także z terenu pływalni.
 12. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać ratownikom lub kierownikowi Krytej Pływalni.

Zatwierdził:
Dyrektor MOSiR