Długość zjeżdżalni:   80 metrów
Szerokość rury:         1,00 metr
 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Krytej Pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Krytej Pływalni.
 2. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja :
  kolor zielony      -   wolny zjazd
  kolor czerwony  -  zakaz zjazdu
 3. Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 5. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, dmuchane rękawki i kółka, itp.
 6. Zabrania się wbiegania po schodach zjeżdżalni.
 7. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 8. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd „na sucho” jest surowo wzbroniony.
 9. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
 10. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 11. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 13. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 14. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 15. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu własnemu lub innych korzystających.
 16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
 17. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.
 18. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.
 19. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać ratownikom lub kierownikowi Krytej Pływalni.
   

Zatwierdził:
Dyrektor MOSiR