1. Opiekunem i informatorem naszych Gości jest Recepcja.
 2. Każdorazowo Gość zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia celem gromadzenia danych osobowych dla potrzeb GUS.
 3. Doba noclegowa trwa od godziny 12:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godziny 10:00, możliwość przedłużenia pobytu jest uzależniona od rezerwacji pokoi.
 5. Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy w godzinach 22:00 – 7:00.
 6. Osoby odwiedzające Gości proszone są o opuszczenie pokoi przed godziną 22:00.
 7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
 8. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył niniejszy regulamin podczas poprzedniego pobytu.
 9. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy zamknąć pokój i klucz zdać w Recepcji.
 10. MOSiR odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz inne przedmioty stanowiące wartość naukową lub artystyczną wyłącznie w przypadku złożenia ich do depozytu w Recepcji.
 11. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w pokojach powstałe z jego winy lub gości Go odwiedzających.
 12. Prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, szczególnie zakazu używania w pokojach grzejników, żelazek, kuchenek, grzałek, itp.

Zatwierdził:
Dyrektor MOSiR