Zakończenie Superpływaka 2018 

W sobotę 26 stycznia o godzinie 19:00 odbędzie się uroczystość zakończenia Akcji Superpływak 2018
i Superpływak Junior 2018.

Zapraszamy wszystkich laureatów.

W tym dniu pływalnia będzie czynna do godziny 18:45.

 

 

 

Aktualne wyniki SUPERPŁYWAKA 2018
link (strona Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego)

 

Regulamin Superpływaka 2018:

REGULAMIN AKCJI SUPERPŁYWAK 2018

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnianie pływania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2.  Promocja Miasta Tychy.


II. Organizatorzy

 1. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 42/21,
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12

III. Termin i miejsce

 1. Akcja Superpływak 2018 trwa od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
 2. Miejscem Akcji jest Kryta Pływalnia w Tychach, ul. Edukacji 9.

IV. Uczestnictwo

 1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto korzysta z Krytej Pływalni w Tychach, jednakże wyłącznie podczas godzin ogólnodostępnych.
 2. Dystans można pokonywać dowolnym stylem.
 3. Po przepłynięciu każdej długości należy dotknąć ściany niecki basenu.
 4. Tylko u dzieci z rocznika 2007 i młodszych można uwzględniać dystans przepłynięty w płetwach lub wiosełkach.
 5. Uczestnik każdorazowo sam liczy przepłynięty dystans i wraz z danymi, tj. imię, nazwisko, rocznik i data bytności na pływalni, wpisuje go w przeznaczonym do tego celu zeszycie Superpływaka, wyłożonym przy wieży do skoków.
 6. Minimalny jednorazowo przepłynięty dystans wynosi 25 metrów. Końcowy (zsumowany) dystans z danego dnia można uzyskać w dowolnej ilości wejść.
 7. Do Akcji można się przyłączyć w dowolnym momencie jej trwania.

V. Klasyfikacja i wyniki

 1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Akcji Superpływak 2018 osiągnęli odpowiednie dystanse, uzyskują jeden z pięciu tytułów. I tak zawodnicy, którzy przepłynęli:
  • od 50 km do 99 km uzyskują tytuł Brązowego Superpływaka 2018,
  • od 100 km do 149 km uzyskują tytuł Srebrnego Superpływaka 2018,
  • od 150 km do 449 km uzyskują tytuł Złotego Superpływaka 2018,
  • od 450 km do 649 km uzyskują tytuł Megapływaka 2018,
  • powyżej 750 km uzyskują tytuł Diamentowego Superpływaka 2018.
 2. Co najmniej dwa razy w miesiącu wyniki będą aktualizowane i opublikowane poprzez:
  a) wywieszenie na drzwiach wejściowych na widownię Pływalni
  b) umieszczenie na profilu Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego na Facebooku https://www.facebook.com/TyskieStowarzyszenieSportowe
 3. Dzieci z rocznika 2007 i młodsze będą klasyfikowane osobno. W ramach tej klasyfikacji dla dzieci urodzonych w roku 2011 i młodszych wyłoniona zostanie kategoria Superpływak Mikrus.
 4. Podczas Akcji Superpływak 2018 prowadzone będą dwie klasyfikacje:
  a) seniorzy
  b) juniorzy
 5. Podczas uroczystości zakończenia Akcji Superpływak 2018 wszyscy zdobywcy tytułów otrzymają pamiątkowy medal i dyplom.
 6. Dzieci, które po zakończeniu Akcji Superpływak Junior osiągną dystans powyżej 15 km, uzyskają tytuł Złotego Superpływaka Juniora 2018.
 7. Dzieci z rodznika 2011 i młosze uzyskają tytuł Superpływaka Mikrusa.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wpis do zeszytu Superpływaka z danymi, dokonany przez zawodnika, jest równoznaczny z jego potwierdzeniem, że na własną odpowiedzialność bierze udział w Akcji, jak również jest jednoznaczny z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych oraz na poniższe oświadczenia, stanowiące integralną część regulaminu.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922), organizator zobowiązują się do ochrony danych osobowych zawodników. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zawodnicy mają prawo wglądu i poprawienia swoich danych oraz mogą zażądać ich usunięcia z bazy danych organizatorów.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę ratowników podczas pływania.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Oświadczenia

 1. Oświadczam, że biorę udział w Akcji Superpływak 2018 na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w Akcji Superpływak 2018.
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922), przez organizatorów Akcji Superpływak 2018, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Superpływak 2018 oraz do realizacji celów statutowych Tyskiego Stowarzyszenia Sportowego. Zgadzam się, aby moje dane pojawiły się na liście zawodników publikowanej na drzwiach pływalni i w Internecie.
 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, przez organizatorów Akcji Superpływak 2018, tj. Tyskie Stowarzyszenie Sportowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2014 r. Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2017 poz. 880) i udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.
 5. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Akcji Superpływak 2018 oraz że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Koordynator Akcji: Teresa Noga, teresa.noga@gmail.com

 Zgoda na udział dziecka niepełnoletniego na udział w Akcji SUPERPŁYWAK 2018