Zakup karty rabatowej bezzwrotnej 15,00 zł
Karta rabatowa o nominale 100 zł 85,00 zł
Karta rabatowa o nominale 50 zł 46,50 zł
Zgubienie lub zniszczenie paska basenowego 40,00 zł

Za zakup i uzupełnienie kart rabatowych można płacić kartami płatniczymi.

Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/119/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Karty Rabatowe - są to elektroniczne karty zbliżeniowe, podobne do kart bankomatowych, które służą do bezgotówkowego pobrania opłaty za wstęp na pływalnię lub do Gabinetu Odnowy Biologicznej. Należność za wstęp oraz usługi jest odczytywana podczas wejścia i wyjścia ze strefy płatnej, oraz "inkasowana" przez kasjerkę przy użyciu karty. Aby było to możliwe muszą Państwo w recepcji pływalni nabyć odpowiednią kartę rabatową. Karty "napełniane" są w dwóch nominałach: 100 złotowym, za który zapłacą Państwo 85 zł, oraz 50 złotowym w cenie 46,50 zł. Jak widać na kartach oszczędzają Państwo odpowiednio 15 lub 3,50 zł co stanowi rabat na nasze usługi. Po wyczerpaniu całej kwoty na karcie (lub w dowolnym momencie) można ją ponownie "napełnić" wpłacając gotówkę (również z ponownym uwzględnieniem rabatu). Niestety, ze względu na zróżnicowanie podatku vat na nasze usługi, musieliśmy rozdzielić strefowo rodzaje kart rabatowych. Na wejścia do strefy basenowej na I piętrze funkcjonuje pierwszy rodzaj kart (bez czerwonego paska), natomiast na wejścia do gabinetu odnowy biologicznej na parterze - drugi rodzaj (z czerwonym paskiem). Dodatkową opłatę w wysokości 15 zł/szt. muszą Państwo uiścić przy pierwszym zakupie karty. Jest to właściwa cena plastikowej karty, którą przekazujemy bezpośrednio sprzedawcy kart.

albo

Uprawnia do korzystania z:
- niecek basenowych,
- atrakcji basenowych.
- siłowni,
- saun w Gabinecie Odnowy Biologicznej

 

Uprawnia do korzystania z:
- biczy wodnych,
- masażu.