Zapraszamy do udziału w XXVI Ogólnopolskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w niedzielę, 23 czerwca 2024 roku.

Start rajdu zaplanowany jest o godz. 10:00 z Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa 22 w Tychach, natomiast meta i zakończenie rajdu (ok. godz. 13:00) w ogrodach Restauracji "Pod Napięciem". Trasa rajdu w tym roku będzie liczyła ok. 15 km.

TRASA RAJDU

Opłata organizacyjna w wysokości: 15 zł osoba dorosła, 10 zł (dzieci 16-8 lat). Dzieci 7-letnie i młodsze są zwolnione z opłaty.

Zgłoszenia są przyjmowane do 18.06.2024 r. pod adresem e-mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

Wpłaty w dniu rajdu (23.06.2024 r.) będą przyjmowane w godz. 8:30-9:50.

Przewidziano posiłek na trasie i konkursy, a także nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz najliczniejszej rodziny.

Szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym poniżej.

UWAGA!

Obowiązuje limit uczestników - maks. 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany trasy.