Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kompletną ofertę należy wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: www.tychy.engo.org.pl, a następnie złożyć ją w formie papierowej osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 12 pok. 305 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018 r. do godziny 15:00.

UWAGA: Oferta, która wpłynie wyłącznie w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE lub tylko w wersji papierowej, nie będzie objęta oceną merytoryczną. Oferta, która wpłynie po 10 stycznia 2018 r., nie będzie objęta oceną merytoryczną.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod następującym linkiem - TUTAJ.