Miło nam poinformować, że strona internetowa MOSiR Tychy oferuje nową funkcjonalność - informacje dotyczącą aktualnego stanu powietrza w Tychach.

Mając na uwadze, iż jednym z celów działalności MOSiR jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i turystyki wśród mieszkańców Tychów, rzecz jasna zachęcamy do codziennej aktywności ruchowej, najlepiej na świeżym powietrzu. Równocześnie jednak od dłuższego czasu na terenie całego kraju notujemy przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 (smog), co ewidentnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.

Nieustannnie zachęcamy i będziemy zachęcać do uprawania sportów i rekreacji na świeżym powietrzu, jednak dzięki nowej funkcjonalności będziecie mogli Państwo ocenić, czy aby na pewno w danej, konkretnej chwili warto będzie wyjść na zewnątrz.

Jakość powietrza w Tychach można sprawdzić na głównej stronie internetowej www.mosir.tychy.pl - informacja o średniej ze wszystkich czujników mierzących jakość powietrza na terenie miasta Tychy wyświetlana jest nad Kalendarzem. Po kliknięciu w szczegóły przechodzimy do podstrony zawierającej dane ze wszystkich miejskich czujników, których jest 19. Dodajmy, że jeden z nich jest zamontowany na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany przy ul. Parkowej 17.

Ponadto bieżące informacje o jakości powietrza w mieście można sprawdzić w miejskiej aplikacji mobilnej TREESPOT TYCHY. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Gdy jakość powietrza będzie bardzo zła (ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego stężenia średniego 24-godzinnego: 200μg/m3 lub poziom alarmowy stężenia średniego 24-godzinnego: 300 μg/m3), do użytkowników będą wysyłane specjalne powiadomienia.