W rozwinięciu prezentujemy wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rewitalizacji w 2020 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rewitalizacji w 2020 roku.

Lista dotacji.pdf