Oferta pracy dla wolontariuszy - pomoc osobom zagrożonym koronawirusem - wsparcie w zrobieniu zakupów, wyprowadzaniu psa na spacer czy dostarczaniu gotowych posiłków, itp.

Stanowisko pracy: pomocy osobom zagrożonym koronawirusem - wsparcie w zrobieniu zakupów, wyprowadzaniu psa na spacer czy dostarczaniu gotowych posiłków, itp.

Czas trwania: Regularna pomoc godzina do kilku godzin tygodniowo

Miejsce: Miasto Tychy

Przykładowe obowiązki wolontariuszy:

- pomocy osobom zagrożonym koronawirusem – osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, osoby na kwarantannie, itp.

- pomoc w zrobieniu zakupów,

- wyprowadzanie psa na spacer,

- zakup leków,

- dostarczanie gotowych posiłków.

 

Oferujemy:

- środki ochrony (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji),

- wsparcie koordynatora wolontariatu,

- wydanie imiennego zaświadczenia o wykonanej pracy wolontariackiej.

 

Kontakt do Tyskiego Centrum Wolontariatu: wolontariat-tychy@ib.de, tel.: 32 219 10 10, tel. kom. 789 489 531