Miło nam poinformować, iż w dniu 11 grudnia 2020 r. (piątek) otworzyliśmy pierwsze tej zimy lodowisko sezonowe - na terenie obiektu przy ul. Brzozowej!

W dniu 16 grudnia 2020 r. (środa) otworzyliśmy lodowisko na terenie OW Paprocany.

W dniu 19 grudnia 2020 r. (sobota) otworzyliśmy lodowisko w Parku Miejskim przy Żyrafie.

Apelujemy - w kolejkach do lodowisk obowiązuje bezwzględne zachowywanie dystansu społecznego tj. odległości co najmniej 2 metrów od kolejnej osoby!

Przypominamy, iż ze względów epidemicznych, jednorazowo na tafli lodowiska sezonowego może przebywać maksymalnie 60 uczestników. Mamy świadomość, że lodowiska zawsze odwiedzała większa ilość osób, ale funkcjonujemy w nadzwyczajnych okolicznościach, w związku z czym apelujemy o rozsądek i zrozumienie.

 

Zasady korzystania z lodowisk sezonowych MOSiR w trakcie pandemii COVID-19:

1. Jednorazowo na tafli lodowiska sezonowego może przebywać maksymalnie 60 uczestników (za uczestnika rozumie się osobę posiadającą łyżwy, dzieci i młodzież do lat 13 mogą przebywać pod opieką rodzica/opiekuna, który nie musi ich posiadać).

2. Lodowiska sezonową otwierane są zgodnie z wyznaczonymi godzinami jego funkcjonowania.
2.1 Przy otwarciu danej sesji uprawniony pracownik MOSiR będzie kontrolował ilość osób wchodzących na obiekt, ok. 5 minut po starcie sesji wejście zostanie zamknięte, aż do następnej sesji. 
2.2 Uczestnik zobowiązany jest w czasie danej sesji przygotować się do jazdy, korzystać z tafli, przebrać się w celu opuszczenia obiektu zgodnie z godziną zakończenia sesji.
2.3 W czasie trwania sesji uprawniony pracownik MOSiR może wpuszczać osoby chętne do korzystania w czasie danej sesji, zgodnie z pkt. 1 niniejszych zasad. 
2.4 Uczestnik ten zobowiązany jest również do opuszczania obiektu w sesji, w której bierze udział zgodnie z pkt. 2.2.

3. Lodowiska sezonowe będą posiadały osobne wejście i wyjście. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad poruszania się po obiekcie.

4. Poruszając się po obiekcie musimy posiadać zasłonięte usta i nos, osłonę twarzy i nosa można zdjąć po wejściu na taflę lodową, jednak tuż po zejściu z niej prosimy o natychmiastowe zasłonienie ust i nosa. Prosimy o zachowywanie odstępu społecznego od innych uczestników, dodatkowo przy wejściu na teren lodowiska prosimy o dezynfekcję dłoni, stacja dezynfekująca będzie również ustawiona przy wejściu na taflę.

5. W trakcie godzin otwarcia lodowisk może wystąpić zasadność wprowadzenia przerwy technicznej z racji złego stanu tafli, niesprzyjających warunków atmosferycznych. W tym przypadku uczestnik będzie proszony o opuszczenie obiektu.

6. Niezależnie od momentu wejścia na taflę lodowiska osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach działania danej sesji.

7. Uczestnik zobowiązany jest do sprawnego przechodzenie na taflę i opuszczania obiektu w celu zachowania bezpieczeństwa.

8. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad oraz bezwzględnie słuchać i stosować się do poleceń pracowników MOSiR. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość.

9. Obowiązuje Regulamin korzystania lodowiska sezonowego z wyłączeniem pkt. 13.

10. W kolejkach do lodowisk obowiązuje bezwzględne zachowywanie dystansu społecznego tj. odległości co najmniej 2 metrów od kolejnej osoby!

 

Godziny otwarcia lodowisk w sezonie 2020/2021:

Obiekt przy ul. Brzozowej - od 11 grudnia 2020 r.

OW Paprocany - od 16 grudnia 2020 r.

Park Miejski przy Żyrafie - od 19 grudnia 2020 r.

UWAGA! Ze względu na pandemię COVID-19, wejście na teren obiektu oraz wyjście możliwe jest w następujących, wyznaczonych godzinach:

wejście 8.00 – 9.15 wyjście
9.15 – 10.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 10.00 – 11.15 wyjście
11.15 – 12.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 12.00 – 13.15 wyjście 
13.15 – 15.00 przerwa techniczna

wejście 15.00 – 16.15 wyjście 
16.15 – 17.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 17.00 – 18.15 wyjście 
18.15 – 19.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 19.00 – 20.00 wyjście

Korzystanie z lodowisk jest bezpłatne.

 

Godziny dla rodziców z dziećmi do 10. roku życia

Zapraszamy rodziców z dziećmi do 10. roku życia na wydzielone dla nich godziny na wszystkich trzech lodowiskach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek: wejście 15.00 - 16.15 wyjście

Wtorek: wejście 17.00 - 18.15 wyjście

Środa: wejście 15.00 - 16.15 wyjście

Czwartek: wejście 17.00 - 18.15 wyjście

Piątek: wejście 15.00 - 16.15 wyjście

Sobota: wejście 10.00 - 11.15 wyjście

Niedziela: wejście 10.00 - 11.15 wyjście

W podanych godzinach pierwszeństwo wejścia na lodowiska mają rodzice z dziećmi do 10. roku życia. W dalszej kolejności będą wpuszczani pozostali chętni, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby osób na obiekcie tj. 60 użytkowników.

 

Opis harmonogramu użytkowania lodowisk na przykładzie wybranej godziny otwarcia:

8.00 – 8.15 
wejście na teren obiektu, czas przewidziany na przebranie się do jazdy

8.15 – 9.00 
jazda na łyżwach

9.00 – 9.15 
czas przewidziany na przebranie się

9.15 
ostateczne opuszczenie obiektu

9.15 – 10.00 
dezynfekcja szatni, pomieszczeń sanitarnych oraz przedmedycznych

 

Godziny otwarcia lodowisk w okresie świąteczno-noworocznym:

24 grudnia (Wigilia) - czynne do godz. 13.15

25 grudnia - nieczynne

26 - 30 grudnia - czynne w standardowych godzinach (wyżej)

31 grudnia (Sylwester) - czynne do godz. 13.15

1 stycznia (Nowy Rok) - nieczynne