Od piątku, 12 lutego 2021 r. swoją działalność wznowiły lodowiska sezonowe - w reżimie sanitarnym.

Zasady korzystania z lodowisk sezonowych MOSiR w trakcie pandemii COVID-19:

1. Na obiekcie lodowiska sezonowego może przebywać 80 osób (dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać pod opieką rodzica/opiekuna, który nie musi posiadać łyżew).

Każda osoba towarzysząca (w charakterze kibica lub opiekuna) będzie zabierała miejsce dla potencjalnego łyżwiarza, szczególnie w godzinach popołudniowych ślizgawek.

2. ŚLIZGAWKA MOŻE BYĆ ODWOŁANA z powodu nieprzestrzegania reżimu sanitarnego - jeżeli w kolejce przed określoną godziną wejścia, nie będzie porządku tj. ustawienia się osób w odstępach około 1,5 m, zasłoniętych ust i nosa ślizgawka może być odwołana z przyczyn podanych powyżej przez pracownika MOSiR.

3. Na obiekcie lodowiska sezonowego w wyznaczonych godzinach dla rodziców z dziećmi do 10 lat, może przebywać jeden rodzic (opiekun) ze swoimi dziećmi. W tym czasie na obiekcie lodowiska sezonowego może przebywać 80 osób.

4. Lodowiska sezonowe będą otwierane zgodnie z harmonogramem zapisanym poniżej.

Przy otwarciu danej sesji uprawniony pracownik MOSiR będzie kontrolował ilość osób wchodzących na obiekt, ok. 5 minut po starcie sesji wejście zostanie zamknięte, aż do następnej sesji. Czas trwania ślizgawki ustalony został na 1h (jazda i czas na ubranie/ściągnięcie łyżew) pomiędzy ślizgawkami została ustalona 15-minutowa przerwa dezynfekcyjna.

5. Każde Lodowisko sezonowe posiada osobne wejście i wyjście. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad poruszania się po obiekcie.

6. Aż do wejścia na taflę trzeba zasłaniać usta i nos, zachowywać odstęp społeczny od innych uczestników, dodatkowo przy wejściu na teren lodowiska prosimy o dezynfekcję dłoni, stacja dezynfekująca będzie również ustawiona przy wejściu na taflę.

7. W trakcie godzin otwarcia lodowisk może wystąpić zasadność wprowadzenia przerwy technicznej z racji złego stanu tafli, niesprzyjających warunków atmosferycznych. W tym przypadku uczestnik będzie proszony o opuszczenie obiektu.

8. Niezależnie od momentu wejścia na taflę lodowiska osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach działania ślizgawki.

9. Prosimy o sprawne i niezwłoczne przechodzenie na taflę i wychodzenie z obiektu. Dla bezpieczeństwa wszystkich prosimy o przestrzeganie zasad oraz słuchanie poleceń pracowników. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość. 

10. Obowiązuje Regulamin korzystania lodowiska sezonowego - z wyłączeniem pkt 13.

 

Apelujemy - w kolejkach do lodowisk obowiązuje bezwzględne zachowywanie dystansu społecznego tj. odległości co najmniej 1,5 m od kolejnej osoby!

Przypominamy, iż ze względów epidemicznych, jednorazowo na terenie obiektu może przebywać maksymalnie 80 uczestników jednocześnie. Mamy świadomość, że lodowiska zawsze odwiedzała większa ilość osób, ale funkcjonujemy w nadzwyczajnych okolicznościach, w związku z czym apelujemy o rozsądek i zrozumienie.

UWAGA! W przypadku lodowiska przy ul. Brzozowej - prosimy o parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Hlonda.

 

Godziny otwarcia lodowisk w sezonie 2020/2021:

Obiekt przy ul. Brzozowej

OW Paprocany

Park Miejski przy Żyrafie

UWAGA! Ze względu na pandemię COVID-19, wejście na teren obiektu oraz wyjście możliwe jest w następujących, wyznaczonych godzinach:

wejście 8.00 – 9.15 wyjście
9.15 – 10.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 10.00 – 11.15 wyjście
11.15 – 12.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 12.00 – 13.15 wyjście 
13.15 – 15.00 przerwa techniczna

wejście 15.00 – 16.15 wyjście 
16.15 – 17.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 17.00 – 18.15 wyjście 
18.15 – 19.00 przerwa dezynfekcyjna

wejście 19.00 – 21.00 wyjście

Korzystanie z lodowisk jest bezpłatne.

 

Godziny dla rodziców z dziećmi do 10. roku życia

Zapraszamy rodziców z dziećmi do 10. roku życia na wydzielone dla nich godziny na wszystkich trzech lodowiskach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek: wejście 15.00 - 16.15 wyjście

Wtorek: wejście 17.00 - 18.15 wyjście

Środa: wejście 15.00 - 16.15 wyjście

Czwartek: wejście 17.00 - 18.15 wyjście

Piątek: wejście 15.00 - 16.15 wyjście

Sobota: wejście 10.00 - 11.15 wyjście

Niedziela: wejście 10.00 - 11.15 wyjście

W podanych godzinach pierwszeństwo wejścia na lodowiska mają rodzice z dziećmi do 10. roku życia. W dalszej kolejności będą wpuszczani pozostali chętni, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby osób na obiekcie tj. 80 użytkowników.

 

Opis harmonogramu użytkowania lodowisk na przykładzie wybranej godziny otwarcia:

8.00 – 8.15 
wejście na teren obiektu, czas przewidziany na przebranie się do jazdy

8.15 – 9.00 
jazda na łyżwach

9.00 – 9.15 
czas przewidziany na przebranie się

9.15 
ostateczne opuszczenie obiektu

9.15 – 10.00 
dezynfekcja szatni, pomieszczeń sanitarnych oraz przedmedycznych