W wolnych godzinach harmonogramu zapraszamy osoby indywidualne do korzystania z nowej Areny Lekkoatletycznej przy ul. Edukacji.

Obiekt jest dostępny od 20 stycznia 2021 roku. Pierwszeństwo korzystania z obiektu ma sekcja lekkoatletyczna MOSM Tychy, następnie kluby piłkarskie, grupy szkolne, a dopiero później osoby indywidualne. Poniżej informacja o dostępności obiektu w danym miesiącu - harmonogram jest również umieszczany na tablicy informacyjnej obiektu:

Obiekt jest otwarty od rana do zmierzchu.

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. opady śniegu), ze względów bezpieczeństwa, obiekt będzie czynny dopiero np. po całkowitym usunięciu śniegu.

W wolnych godzinach harmonogramu zapraszamy osoby indywidualne do korzystania z obiektu.

Młodzież do lat 10 będzie może przebywać na obiekcie jedynie pod opieką osoby dorosłej.

 

fot. Kamil Peszat / tychy.pl