Zima w pełni - zapraszamy na dwa lodowiska sezonowe w Tychach!

Od 4 grudnia 2021 r. można się ślizgać na lodowiskach przygotowanych na terenie:

- OW Paprocany,

- obiektu przy ul. Brzozowej.

Godziny otwarcia obu lodowisk:

08:00-09:15
10:00-11:15
12:00-13:15
15:00-16:00
16:15-17:15
18:30-20:00

Jednocześnie na lodowisku sezonowym może przebywać maksymalnie 100 osób - dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać pod opieką rodzica/opiekuna, który nie musi posiadać łyżew.

Wstęp oczywiście jest bezpłatny.

W tym sezonie nie planuje się ślizgawki w Parku Miejskim Solidarności (przy Żyrafie) - trwa postępowanie przetargowe na zakup nowego lodowiska.

Zapraszamy!

  

Godziny dla rodziców z dziećmi do lat 10 

Zapraszamy rodziców z dziećmi 10-letnimi oraz młodszymi na wydzielone godziny ślizgawek na obu lodowiskach sezonowych, zgodnie z poniższym tygodniowym harmonogramem - obowiązującym od piątku, 10 grudnia 2021 r.:

PONIEDZIAŁEK

wejście 15.00 – 16.00 wyjście

WTOREK

wejście 16.15 – 17.15 wyjście

ŚRODA

wejście 15.00 – 16.00 wyjście

CZWARTEK

wejście 16.15 – 17.15 wyjście

PIĄTEK

wejście 15.00 – 16.00 wyjście

SOBOTA

wejście 10.00 – 11.15 wyjście

NIEDZIELA

wejście 10.00 – 11.15 wyjście

Informujemy, że w podanych godzinach pierwszeństwo wejścia na lodowiska mają rodzice z dziećmi 10-letnimi oraz młodszymi. W dalszej kolejności mogą zostać wpuszczeni pozostali chętni, aż do osiągnięcia maksymalnego obłożenia obiektu.

 

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na łyżwach dla dzieci do 10. roku życia:

Lodowisko w Paprocanach

Lodowisko przy ul. Brzozowej

 

Zasady korzystania z lodowisk sezonowych MOSiR w trakcie pandemii COVID-19:

1. Na obiekcie lodowiska sezonowego może przebywać maksymalnie 100 osób (dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać pod opieką rodzica/opiekuna, który nie musi posiadać łyżew).

Liczba uczestników lodowiska sezonowego może ulec zmianie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.

Każda osoba towarzysząca (w charakterze kibica lub opiekuna) będzie zabierała miejsce dla potencjalnego łyżwiarza, szczególnie w godzinach popołudniowych ślizgawek.

2. ŚLIZGAWKA MOŻE BYĆ ODWOŁANA z powodu nieprzestrzegania reżimu sanitarnego - jeżeli w kolejce przed określoną godziną wejścia, nie będzie porządku tj. ustawienia się osób w odstępach około 1,5 m, zasłoniętych ust i nosa ślizgawka może być odwołana z przyczyn podanych powyżej przez pracownika MOSiR.

3. Na obiekcie lodowiska sezonowego w wyznaczonych godzinach dla rodziców z dziećmi do 10 lat, może przebywać jeden rodzic (opiekun) ze swoimi dziećmi. W tym czasie na obiekcie lodowiska sezonowego może przebywać 100 osób.

4. Lodowiska sezonowe będą otwierane zgodnie z harmonogramem zapisanym poniżej.

Przy otwarciu danej sesji uprawniony pracownik MOSiR będzie kontrolował ilość osób wchodzących na obiekt, ok. 5 minut po starcie sesji wejście zostanie zamknięte, aż do następnej sesji. Czas trwania ślizgawki ustalony został na 1h (jazda i czas na ubranie/ściągnięcie łyżew) pomiędzy ślizgawkami została ustalona 15-minutowa przerwa dezynfekcyjna.

5. Każde Lodowisko sezonowe posiada osobne wejście i wyjście. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad poruszania się po obiekcie.

6. Aż do wejścia na taflę trzeba zasłaniać usta i nos, zachowywać odstęp społeczny od innych uczestników, dodatkowo przy wejściu na teren lodowiska prosimy o dezynfekcję dłoni, stacja dezynfekująca będzie również ustawiona przy wejściu na taflę.

7. W trakcie godzin otwarcia lodowisk może wystąpić zasadność wprowadzenia przerwy technicznej z racji złego stanu tafli, niesprzyjających warunków atmosferycznych. W tym przypadku uczestnik będzie proszony o opuszczenie obiektu.

8. Niezależnie od momentu wejścia na taflę lodowiska osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych godzinach działania ślizgawki.

9. Prosimy o sprawne i niezwłoczne przechodzenie na taflę i wychodzenie z obiektu. Dla bezpieczeństwa wszystkich prosimy o przestrzeganie zasad oraz słuchanie poleceń pracowników. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość. 

10. Obowiązuje Regulamin korzystania lodowiska sezonowego - z wyłączeniem pkt 13.

 

UWAGA! W przypadku lodowiska przy ul. Brzozowej - prosimy o parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Hlonda.