W związku z powrotem nauki stacjonarnej i organizowaniem zajęć grup zorganizowanych na pływalni, od 10 stycznia zmieniają się godziny otwarcia Krytej Pływalni w Tychach.

Jednocześnie uwzględniając limity dla osób zaszczepionych w dni szkolne (poniedziałek - piątek), w godzinach 10:00 - 16:00 niecka basenu sportowego udostępniana jest wyłącznie osobom posiadającym Unijne Cyfrowe Zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu i ozdrowieniu z jednoczesnym potwierdzeniem tożsamości.

 

 

  • ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem strefy,
  • nieczynna jest sauna na Hali Basenowej,
  • limit osób niezaszczepionych:

Hala Basenowa - 36 osób, Strefa Saun - 5 osób, Siłownia – 4

Do limitu nie wlicza się osób posiadających Unijne Cyfrowe Zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu i ozdrowieniu z jednoczesnym potwierdzeniem tożsamości.

  • Maksymalne obłożenie stref (niezaszczepieni + posiadający certyfikat COVID):

Hala Basenowa - 60 osób, Strefa Saun - 16 osób, Siłownia – 8 osoby.

Maksymalne limity są mniejsze od maksymalnego obłożenia poszczególnych stref z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych dla branż - baseny i sauny. 

  • W godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze zarezerwowana jest niecka basenu rozgrzewkowego i zjeżdżalni dla grup szkolnych, które korzystają z pływalni w ramach limitu dla osób niezaszczepionych. W tym czasie z niecki basenu sportowego mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające certyfikat COVID.
  • Rezerwacje:
    - 3 tory niecki b. sportowego - od poniedziałku do piątku 6:00-7:00 oraz 14:30-16:30
    - 2 tory niecki b. sportowego i 2 tory niecki b. rozgrzewkowego podczas godzin ogólnodostępnych – Prywatne Nauki Pływalnia.