Od 24 stycznia obowiązują nowe zasady korzystania z pływalni w ramach Prywatnej Nauki Pływania.

Zasady wejścia grupy zorganizowanej – PRYWATNE NAUKI PŁYWANIA:
1. Opiekun o wyznaczonej godzinie zbiera grupę na dolnym holu.
2. Po wypełnieniu oświadczenia Opiekuna Grupy udaję się do kasy
basenowej.
3. Opłatę za bilety kursantów uiszcza Instruktor.


Kursanci w wieku poniżej 13 r.ż. są pod opieką Instruktora, brak
możliwości wejścia do strefy płatnej rodziców/opiekunów prawnych
na Bilet Opiekuna.

Brak możliwości dołączenia do grupy, która już rozpoczęła zajęcia.
WSZYSTKIE DODATKOWE INFORMACJE UDZIELA INSTRUKTOR.