Godziny otwarcia Krytej Pływalni przy ul. Edukacji w okresie ferii zimowych 2022 prezentują się następująco:

GODZINY OTWARCIA KRYTEJ PŁYWALNI
w okresie ferii zimowych 

od 12.02.2022 r. do 25.02.2022 r.

 

____BASEN

SAUNY _SIŁOWNIA_
PONIEDZIAŁEK

6:00- 7:00*

10:00 - 19:30 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna 

 8:00 -14:00

15:00 - 21:30

WTOREK

6:00- 7:00*

10:00 - 22:00 

10:00 - 21:30 

od 16:30 dla mężczyzn

8:00 - 21:30 
ŚRODA  6:00- 7:00*

10:00 - 19:30 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

8:00 - 13:00

14:00 - 21:30 

CZWARTEK  6:00- 7:00*

10:00 - 22:00 

10:00 - 21:30 

od 16:30 dla kobiet

 8:00 - 21:30
PIĄTEK  6:00- 7:00*

10:00 - 22:00 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

8:00 - 12:00

14:00 - 21:30 

SOBOTA

10:00 - 21:00

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

 8:00 - 21:30 

NIEDZIELA

9:00 - 21:00 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

8:00 - 21:30 

 * - godzina poranna (niecka basenu sportowego i rozgrzewkowego)

 

− bilety wakacyjne obowiązują w dni robocze, w godzinach 8:00 – 17:00,

− rezerwacje:
 - od 12.02 do 18.02 - 1/2 niecki b. sportowego (części głębokiej) w godzinach 20:00 – 22:00
 - 13.02 - 1/2 niecki b. sportowego (części głębokiej) w godzinach 9:00 – 10:00
 - od 21.02 do 25.02 - 3 tory niecki b. sportowego w godzinach 14:00 – 16:00.

- ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem strefy,
- nieczynna jest sauna na Hali Basenowej,
- limit osób niezaszczepionych:
Hala Basenowa - 36 osób, Strefa Saun - 5 osób, Siłownia – 4

Do limitu nie wlicza się osób posiadających Unijne Cyfrowe Zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu i ozdrowieniu z jednoczesnym potwierdzeniem tożsamości.

Maksymalne obłożenie stref (niezaszczepieni + posiadający certyfikat COVID):
Hala Basenowa - 60 osób, Strefa Saun - 16 osób, Siłownia – 8 osoby.

Maksymalne limity są mniejsze od maksymalnego obłożenia poszczególnych stref z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych dla branż - baseny i sauny.

- masaże są dostępne w godzinach otwarcia saun w Gabinecie Odnowy Biologicznej.