W sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Miasta Tychy nieustannie działają trzy lodowiska sezonowe. Zapraszamy!

Godziny otwarcia lodowisk w sezonie 2022/2023:

Obiekt przy ul. Brzozowej

OW Paprocany

Park Miejski Solidarności (przy popularnej Żyrafie)

08:00-13:00
15:00-17:00
18:30-20:00

Jednocześnie na lodowisku sezonowym może przebywać maksymalnie 100 osób - dzieci i młodzież do lat 10 mogą przebywać pod opieką rodzica/opiekuna, który nie musi posiadać łyżew.

WSTĘP OCZYWIŚCIE JEST BEZPŁATNY.

ZAPRASZAMY!