Stosując się do wytycznych Ministerstwa Sportu z dnia 25 kwietnia 2020 r., przedstawiamy informację dotyczącą korzystania z otwartych boisk administrowanych przez MOSiR w Tychach - od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania.

W dniu 4 maja 2020 r. otwarte zostaną następujące obiekty sportowe:
- Obiekt Sportowy im. A. Potrawy przy ul. Andersa 22,
- KS Paprocany,
- Obiekt Sportowy przy ul. Katowickiej 241,
- "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Wejchertów,
- "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Borowej,
- Boisko Sportowe przy ul. Edukacji,
- Obiekt Sportowy przy ul. Brzozowej.

Pozostałe obiekty oraz boiska bezobsługowe pozostaną nadal zamknięte.

Na każdym z wyżej wspomnianych obiektów wdrożone zostaną następujące zasady:
- zachowanie dystansu społecznego - co najmniej 2 metry,
- obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
- ograniczona ilość osób przebywających na obiekcie,
- weryfikacja uczestników,
- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
- dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
- korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,
- wprowadzenie przerw pomiędzy grupami korzystających.

Więcej szczegółów zostanie podanych po ogłoszeniu stosownego Rozporządzenia Rady Ministrów.