Każdego roku Miasto Tychy przeznacza środki finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu.
 
Jednostką nadzorującą prawidłowe wydatkowanie środków oraz ich rozliczanie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach.
 
Po szczegółowe informacje zapraszamy do działów dostępnych po lewej stronie menu.
 
Projekty współfinansowane przez Miasto Tychy oznacza się poniższym logo:
 
 
 

Załączniki