Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Tychy rozpoczyna prace nad przygotowaniem raportu dotyczącego postępu prac przy realizacji Programu rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023.

Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety.

Badanie jest dobrowolne i anonimowe, wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania raportu  i zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.

Ankieta obejmuje 6 pytań dotyczących realizowanego w mieście programu rewitalizacji, a  jej wypełnienie zajmie kilka minut. 

ANKIETA - WYPEŁNIJ

fot. umtychy.pl