1 marca 2022 roku cen biletów za korzystanie z usług Krytej Pływalni w Tychach ulegną zmianie. Opłata za godzinę korzystania z pływalni będzie wynosiła 12 złotych (do tej pory było 8 zł), a w przypadku biletu ulgowego 7,50 zł (było 5 zł).

Pomimo obowiązujących limitów osób korzystających (aktualnie ten limit wynosi 30% dla osób bez paszportu COViD-19) koszty utrzymania obiektu, na które składa się m.in. pełna obsługa, praca urządzeń, użycie chemii basenowej oraz zużycie mediów są na stałym poziomie.

Podobnie jak w innych obiektach basenowych w Polsce nasz pływalnia także odnotowuje wzrost kosztów mediów (energia elektryczna o 47%) czy chemii basenowej (o ok. 50 %), co bezpośrednio przekłada się na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem obiektu. Kryta Pływalnia w Tychach należy do najtańszych tego typu obiektów w Polsce i dalej będzie pomimo podwyżki cen biletów.

Nadal będą obowiązywały ulgi m.in. 50% zniżka w dni robocze w godz. 6.00-7.00.

Ostatnia podwyżka cen biletów wstępu na tyską pływalnię była w 2011 roku.

cennik