Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach poszukuje na wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. kadr.

Niezbędne wymagania:

 • wyksztalcenie minimum średnie,
 • staż pracy co najmniej: 6 lat, do którego wlicza się również wykonywanie dzialalnosci gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych) na stanowisku związanym z działem kadr,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełnych praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzezeniem 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zlożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • wymagania dodatkowe: znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych, pracowników samorządowych, ochrony danych osobowych. 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka", nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie wypoczynku, karnetów sportowych,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Warunki wynagradzania:

 • wynagrodzenie zasadnicze od 4 500,00 zł brutto,
 • premia regulaminowa 14% wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatek stażowy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

 

Zgłoszenia

 • termin składania ofert wraz z załącznikami do 2 maja 2023 roku.
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegóły aplikacji podane są w ogłoszeniu pod poniższym linkiem:

https://mosirtychy.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-pracownik-ds-kadr-1-etat.html

 

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor MOSiR w Tychach, al. Piłsudskiego 12. Podane przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), jedynie w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych.

Pełny obowiązek informacyjny - kliknij TUTAJ.