Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/428/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2022 r.

 

VI.

Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” w Tychach,
przy ul. Parkowej 17 + Jezioro Paprocańskie

Cena brutto

1.

Prowadzenie drobnej sprzedaży (opłata dzienna)

90,00 zł

2.

Prowadzenie mini gastronomii (opłata dzienna)

120,00 zł

3.

Wypożyczanie sprzętu pływającego – 1 godzina:

 

1)

rower wodny 3-osobowy

20,00 zł

2)

rower wodny 4-osobowy

25,00 zł

3)

kajak

15,00 zł

4)

deska SUP

25,00 zł

5)

rower wodny 3-osobowy „3+Liczna Rodzina”

10,00 zł

6)

rower wodny 4-osobowy „3+Liczna Rodzina”

12,50 zł

7)

kajak „3+Liczna Rodzina”

7,50 zł

8)

deska SUP „3+Liczna Rodzina”

12,50 zł

 

Stawki za dzierżawę gruntu są wskazane bezpośrednio w Zarządzeniu nr 0050/428/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2022 r.