Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/43/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2022 r.

 

III.

Stadion Zimowy w Tychach, przy ul. Gen. Ch. De Gaulle’a 2

Cena brutto

1.

Bilet wstępu na ślizgawkę – 1 godzina

7,00 zł

2.

Bilet wstępu na ślizgawkę z kartą 3+ Liczna Rodzina – 1 godzina

3,50 zł

3.

Bilet wstępu na ślizgawkę z kartą Aktywni 60+ - 1 godzina

3,50 zł

4.

Szlifowanie łyżew

6,00 zł

5.

Wypożyczenie łyżew – 1 godzina

6,00 zł

6.

Wypożyczenie kasku – 1 godzina

2,00 zł

7.

Najem tafli lodowej – 1 godzina

400,00 zł

8.

Najem tafli lodowej – 1 godzina od 21:00

200,00 zł

9.

Najem szatni

50,00 zł

10.

Najem tafli lodowej przez placówki oświatowe – 1 godzina

200,00 zł

11.

Najem płyty bez lodu – 1 godzina

200,00 zł

12.

Najem jednej trybuny – 1 godzina

200,00 zł

13.

Najem pomieszczeń na Stadionie Zimowym
(cena za 1 m2/m-c, kwota nie zawiera opłat za media)

1)

działalność gospodarcza

31,50 zł

2)

działalność statutowa odpłatna

29,70 zł

3)

działalność statutowa ustawowo zwolniona z podatku od nieruchomości

29,00 zł

14.

Najem powierzchni pod automaty vendingowe (cena za 1m2/m-c)

223,00 zł

15.

Dzierżawa gruntu
(cena za 1m2/m-c, działalność gospodarcza)

15,00 zł

16.

Prowadzenie drobnej sprzedaży (opłata dzienna)

45,00 zł

17.

Prowadzenie mini gastronomii (opłata dzienna)

60,00 zł

18.

Najem powierzchni pod urządzenia elektrotechniczne (cena za 1m2/m-c)

150,00 zł

19.

Reklamy płaskie wolnostojące lub wiszące (cena za 1m2/m-c)

49,20 zł