Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/428/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2022 r.

 

III.

Stadion Zimowy w Tychach, przy ul. Gen. Ch. De Gaulle’a 2

Cena brutto

1.

Bilet wstępu na ślizgawkę – 1 godzina

12,00 zł

2.

Ulgowy bilet wstępu na ślizgawkę – 1 godzina

8,00 zł

3.

Bilet wstępu na ślizgawkę z kartą 3+ Liczna Rodzina – 1 godzina

6,00 zł

4.

Bilet wstępu na ślizgawkę z kartą Aktywni 60+ - 1 godzina

6,00 zł

5.

Szlifowanie łyżew

10,00 zł

6.

Wypożyczenie łyżew – 1 godzina

10,00 zł

7.

Wypożyczenie kasku – 1 godzina

3,00 zł

8.

Najem tafli lodowej – 1 godzina

500,00 zł

9.

Najem tafli lodowej – 1 godzina od 21:00

300,00 zł

10.

Najem dodatkowej szatni zawodników do 2 h

60,00 zł

11.

Najem płyty bez lodu – 1 godzina

350,00 zł

12.

Najem jednej trybuny – 1 godzina

250,00 zł

13.

Najem pomieszczeń na Stadionie Zimowym
(cena za 1 m2/m-c, kwota nie zawiera opłat za media)

1)

działalność gospodarcza

41,00 zł

2)

działalność statutowa odpłatna

38,60 zł

3)

działalność statutowa ustawowo zwolniona z podatku od nieruchomości

29,00 zł

14.

Najem powierzchni pod automaty vendingowe (cena za 1m2/m-c)

400,00 zł

15.

Dzierżawa gruntu (cena za 1m2/m-c, działalność gospodarcza)

15,00 zł

16.

Prowadzenie drobnej sprzedaży (opłata dzienna)

45,00 zł

17.

Prowadzenie mini gastronomii (opłata dzienna)

60,00 zł

18.

Najem powierzchni pod urządzenia elektrotechniczne (cena za 1m2/m-c)

200,00 zł

19.

Reklamy płaskie wolnostojące lub wiszące (cena za 1m2/m-c)

60,00 zł

20.

Reklamy o kształcie bryły, wolnostojące (cena za 1m3/m-c)

55,00 zł

21.

Flagi do 3 m2 (cena za 1 sztukę/m-c)

30,00 zł

22. OBJAŚNIENIA:  
1) Sprzedający pod pojęciem „najem tafli lodowej” rozumie taflę lodową wraz z jedną szatnią i sanitariatami. 
2) BILET ULGOWY przysługuje:  
a) dzieciom i młodzieży do 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 
b) osobom powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzin 
c) osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunom, za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki