Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/428/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2022 r.

 

IV.

Zespół Boisk Piłkarskich w Tychach, przy ul. Andersa 22

Cena brutto

1.

Najem powierzchni pod automaty vendingowe (cena za 1m2/m-c)

300,00 zł

2.

Najem powierzchni – działalność gastronomiczna

1)

działalność gospodarcza

14,60 zł

2)

działalność statutowa odpłatna

12,80 zł

3)

działalność statutowa ustawowo zwolniona z podatku od nieruchomości

12,20 zł

3.

Najem powierzchni – pozostałe usługi (cena za 1m2/m-c)

1)

działalność gospodarcza

21,90 zł

2)

działalność statutowa odpłatna

20,10 zł

3)

działalność statutowa ustawowo zwolniona z podatku od nieruchomości

19,50 zł

4.

Prowadzenie mini gastronomii (opłata dzienna)

90,00 zł