Obiekt jest dostępny od 20 stycznia 2021 roku. Pierwszeństwo korzystania z obiektu ma sekcja lekkoatletyczna MOSM Tychy, następnie kluby piłkarskie, grupy szkolne, a dopiero później osoby indywidualne. Poniżej informacja o dostępności obiektu w danym miesiącu - harmonogram jest również umieszczany na tablicy informacyjnej obiektu:

 

Informacja z dnia 24.06.2022 r.:

 

GKS TYCHY PIŁKA NOŻNA

27.06 (poniedziałek), godz. 10:30 – Arena Lekkoatletyczna

(obiekt na czas treningu zostanie zamknięty)

 

29.06 (środa), godz. 10:30 - Arena Lekkoatletyczna

(obiekt na czas treningu zostanie zamknięty)

 

01.07 (środa), godz. 10:30 - Arena Lekkoatletyczna

(obiekt na czas treningu zostanie zamknięty)

 

SEKCJA LA

poniedziałek – piątek 9:30 – 11:30 i 16:00 – 18:00

(27.06, 29.06 oraz 01.07 trening do 10:30)

sobota – niedziela 9:00 – 12:00

 

Obiekt ogólnodostępny – czynny od 7:00 do zmroku

 

UWAGA: Na czas treningów pierwszej drużyny GKS Tychy obiekt będzie zamykany.

 

Podczas treningów Sekcji Lekkoatletycznej osoby postronne korzystają tylko i wyłącznie z torów 5-8.

 

 

 

Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. opady śniegu), ze względów bezpieczeństwa, obiekt będzie czynny dopiero np. po całkowitym usunięciu śniegu.

W wolnych godzinach harmonogramu zapraszamy osoby indywidualne do korzystania z obiektu.

Młodzież do lat 10 będzie może przebywać na obiekcie jedynie pod opieką osoby dorosłej.