Zasady korzystania z obiektu - COVID-19 - kliknij tutaj

 

Limit osób jednocześnie przebywających w strefach:
- PŁYWALNIA (Hala Basenowa) - 36 osób, 
- STREFA SAUN - 5 osób, 
- SIŁOWNIA – 4 osoby.

Do limitu nie wlicza się osób posiadających Unijne Cyfrowe Zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu i ozdrowieniu z jednoczesnym potwierdzeniem tożsamości.

Maksymalne obłożenie stref (niezaszczepieni + posiadający certyfikat COVID)

- PŁYWALNIA (Hala Basenowa) - 60 osób, 
- STREFA SAUN - 16 osób, 
- SIŁOWNIA – 8 osób.

Maksymalne limity są mniejsze od maksymalnego obłożenia poszczególnych stref z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych dla branż - baseny i sauny. 

 

GODZINY OTWARCIA KRYTEJ PŁYWALNI

 

____BASEN

SAUNY _SIŁOWNIA_
PONIEDZIAŁEK

6:00- 7:00*

10:00 - 16:00**

16:00 - 19:30 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna 

 8:00 -14:00

15:00 - 21:30

WTOREK

6:00- 7:00*

10:00 - 16:00**

16:00 - 22:00 

10:00 - 21:30 

od 16:30 dla mężczyzn

8:00 - 21:30 
ŚRODA  6:00- 7:00*

10:00 - 16:00**

16:00 - 19:30 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

8:00 - 13:00

14:00 - 21:30 

CZWARTEK  6:00- 7:00*

10:00 - 16:00**

16:00 - 22:00 

10:00 - 21:30 

od 16:30 dla kobiet

 8:00 - 21:30
PIĄTEK  6:00- 7:00*

10:00 - 16:00**

16:00 - 22:00 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

8:00 - 12:00

14:00 - 21:30 

SOBOTA

10:00 - 21:00

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

 8:00 - 21:30 

NIEDZIELA

9:00 - 21:00 

10:00 - 21:30 

koedukacyjna

8:00 - 21:30 

 * - godzina poranna (niecka basenu sportowego i rozgrzewkowego)

 ** - niecka basenu sportowego -wyłącznie dla osób posiadających certyfikat COVID.

 

- ostatnie wejście godzinę przed zamknięciem strefy,
- nieczynna jest sauna na Hali Basenowej,
l- imit osób niezaszczepionych:
Hala Basenowa - 36 osób, Strefa Saun - 5 osób, Siłownia – 4

Do limitu nie wlicza się osób posiadających Unijne Cyfrowe Zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu i ozdrowieniu z jednoczesnym potwierdzeniem tożsamości.

Maksymalne obłożenie stref (niezaszczepieni + posiadający certyfikat COVID):
Hala Basenowa - 60 osób, Strefa Saun - 16 osób, Siłownia – 8 osoby.

Maksymalne limity są mniejsze od maksymalnego obłożenia poszczególnych stref z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych dla branż - baseny i sauny.

- w godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze zarezerwowana jest niecka basenu rozgrzewkowego i zjeżdżalni dla grup szkolnych, które korzystają z pływalni w ramach limitu dla osób niezaszczepionych. W tym czasie z niecki basenu sportowego mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające certyfikat COVID.

- rezerwacje:
    - 3 tory niecki b. sportowego - od poniedziałku do piątku 6:00-7:00 oraz 14:30-16:30
    - 2 tory niecki b. sportowego i 2 tory niecki b. rozgrzewkowego podczas godzin ogólnodostępnych – Prywatne Nauki Pływalnia.

- masaże są dostępne w godzinach otwarcia saun w Gabinecie Odnowy Biologicznej.

W okresie ferii, świąt lub podczas zawodów pływackich godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Szczegóły w Aktualnościach.

 

Kryta Pływalnia jest nieczynna:
- 1 stycznia,
- 1 maja,
- I dzień Świąt Wielkanocnych,
- 1 listopada,
- Wigilę i I dzień Świąt Bożego Narodzenia,
- 31 stycznia