HALA BASENOWA

Wejścia indywidualne  
Bilet ulgowy - 1 godzinny 5,00 zł
Bilet ulgowy - 2 godzinny 8,50 zł
Bilet normalny - 1 godzinny 8,00 zł
Bilet normalny - 2 godzinny 14,00 zł
Bilet poranny (godz. 6:00-7:00 w dni robocze) 4,00 zł
Bilet Aktywni 60 plus - 1 godzinny 4,00 zł
Bilet Aktywni 60 plus - 2 godzinny 7,00 zł
Bilet wakacyjny - 1 godzinny 3,00 zł
Bilet wakacyjny - 2 godzinny 5,00 zł
Bilet instruktorski - 1 godzinny 11,00 zł
Wynajem niecek - jednostki budżetowe i działalność niekomercyjna 
- niecka basenu sportowego 130,00 zł
- pól niecki basenu sportowego 65,00 zł
- 1 tor niecki basenu sportowego 22,00 zł
- niecka basenu rozgrywkowego 110,00 zł
- pól niecki basenu rozgrywkowego 55,00 zł
- 1 tor niecki basenu rozgrzewkowego 22,00 zł
- niecka zjeżdżalni 40,00 zł
- Hala Basenowa - zawody - 1 godzina 300,00 zł
- Hala Basenowa - zawody - 1 dzień 2 500,00 zł
Wynajem niecek - działalność zarobkowa
- niecka basenu sportowego 180,00 zł
- pól niecki basenu sportowego 90,00 zł
- 1 tor niecki basenu sportowego 30,00 zł
- niecka basenu rozgrywkowego 150,00 zł
- pół niecki basenu rozgrywkowego 75,00 zł
- niecka zjeżdżalni 50,00 zł
- Hala Basenowa - zawody - 1 godzina 500,00 zł
- Hala Basenowa - zawody - 1 dzień 4 000,00 zł

Objaśnienia:

 • dopłata za pobyt w strefie płatnej ponad czas podstawowy pobierana jest proporcjonalnie do ceny biletu.
 • KARTY "3+ LICZNA RODZINA" upoważniają do 50% zniżki na wszystkie bilety wstępu (za wyjątkiem biletu instruktorskiego).
 • dzieci do lat 4 korzystają z Hali Basenowej bezpłatnie.
 • BILET ULGOWY przysługuje:
  - dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
  - studentom, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
  - osobom powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzin,
  - osobom niepełnosprawnym z orzeczoną grupą inwalidzką oraz ich opiekunom.
 • BILET WAKACYJNY:
  - obowiązuje w okresie zimowych i letnich ferii oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego MEN dla województwa śląskiego, w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00
  - przysługuje dzieciom i młodzieży do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 • BILET "AKTYWNI 60 PLUS" przysługuje za okazaniem karty "Aktywni 60 plus" oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • BILET INSTRUKTORSKI przysługuje po uprzednim zawarciu umowy z MOSiR Tychy w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania.
 • Podczas godzin ogólnodostępnych nie ma możliwości najmu niecek basenowych (za wyjątkiem imprez sportowych)

Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/4/20
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2020 r.