Hala basenowa  
Bilet ulgowy - 1 godzinny 5,00 zł
Bilet ulgowy - 2 godzinny 8,50 zł
Bilet normalny - 1 godzinny 8,00 zł
Bilet normalny - 2 godzinny 14,00 zł
Bilet poranny (godz. 6:00-7:00 w dni robocze) 4,00 zł
Bilet Aktywni 60 plus - 1 godzinny 4,00 zł
Bilet Aktywni 60 plus - 2 godzinny 7,00 zł
Bilet wakacyjny - 1 godzinny 3,00 zł
Bilet wakacyjny - 2 godzinny 5,00 zł
Bilet instruktorski - 1 godzinny 11,00 zł

Grupy zorganizowane w godz. 7:00 - 16:00
(jednostki budżetowe i działalność niekomercyjna)
- niecka basenu sportowego
- pól niecki basenu sportowego
- niecka basenu rozgrywkowego
- pól niecki basenu rozgrywkowego
- niecka zjeżdżalni
- Hala Basenowa - zawody - 1 godzina
- Hala Basenowa - zawody - 1 dzień

 

 

130,00 zł
65,00 zł
110,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
300,00 zł
2 500,00 zł

Grupy zorganizowane w godz. 7:00 - 16:00
(działalność komercyjna)
- niecka basenu sportowego
- pól niecki basenu sportowego
- niecka basenu rozgrywkowego
- pól niecki basenu rozgrywkowego
- niecka zjeżdżalni
- Hala Basenowa - zawody - 1 godzina
- Hala Basenowa - zawody - 1 dzień

 

 

180,00 zł
90,00 zł
150,00 zł
75,00 zł
50,00 zł
500,00 zł
4 000,00 zł

Objaśnienia:

 • dopłata za pobyt w strefie płatnej ponad czas podstawowy pobierana jest proporcjonalnie do ceny biletu.
 • KARTY "3+ LICZNA RODZINA" upoważniają do 50% zniżki na wszystkie bilety wstępu (za wyjątkiem biletu instruktorskiego).
 • dzieci do lat 4 korzystają z Hali Basenowej bezpłatnie.
 • BILET ULGOWY przysługuje:
  - dzieciom i młodzieży do 18 roku życia,
  - studentom, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
  - osobom powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i datę urodzin,
  - osobom niepełnosprawnym z orzeczoną grupą inwalidzką oraz ich opiekunom.
 • BILET WAKACYJNY:
  - obowiązuje w okresie zimowych i letnich ferii oraz zimowej i wiosennej przerwy świątecznej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego MEN dla województwa śląskiego, w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00
  - przysługuje dzieciom i młodzieży do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 • BILET "AKTYWNI 60 PLUS" przysługuje za okazaniem karty "Aktywni 60 plus" oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • BILET INSTRUKTORSKI przysługuje po uprzednim zawarciu umowy z MOSiR Tychy w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania.

Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/119/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 kwietnia 2019 r.