Pokój (1 lub 2 osoby) - 1 doba 120,00 zł
Grupy sportowe (zorganizowane) - 1 doba
- łóżko
- dostawka

 

40,00 zł
20,00 zł

Cennik stanowi wyciąg z Tabeli opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 0050/43/22
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2022 r.