W skład gabinetu odnowy biologicznej wchodzą:
Sauna sucha – sauna parowa – siłownia – wypoczywalnia
bicze wodne – masaż.

I. KORZYSTANIE Z SAUNY

 1. Sauna służy procesowi odnowy biologicznej dla grup zorganizowanych, jak również dla osób indywidualnych.
 2. W przypadkach niepełnej sprawności zdrowotnej lub jakichkolwiek przypadkach budzących wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza co do możliwości korzystania z sauny.
 3. Prawidłowe działanie sauny zapewnia uzyskanie temperatury wnętrza od 90C–110 C przy wilgotności względnej maksymalnie do 25%, możliwości ochłodzenia ciała po zabiegu, wypoczynek i reaklimatyzacja w wypoczywalni w temperaturze pokojowej.

II. PRZEBIEG PROCESU W SAUNIE

 1. Umyć ciało pod natryskiem osuszyć się i wejść do sauny.
 2. Siedzieć na dolnej ławce do czasu spocenia się (8-12min.).
 3. Ochłodzić się pod natryskiem, osuszyć skórę.
 4. Wejść ponownie do sauny na wyższą ławkę, siedzieć do obfitego spocenia się (8-12min.).
 5. Ochłodzić się pod natryskiem, wytrzeć ciało szorstkim ręcznikiem
  i wypoczywać w wypoczywalni ok. 15min.

III. KORZYSTANIE Z SIŁOWNI

 1. Z siłowni mogą korzystać osoby indywidualne od 16 lat lub w grupach zorganizowanych pod opieką instruktora lub trenera.
 2. Przy ćwiczeniach indywidualnych na przyrządach należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowość wykonywanych ćwiczeń oraz stan techniczny urządzeń.
 3. Grupy zorganizowane ćwiczą pod nadzorem instruktora lub trenera.
 4. Za zdarzenia wynikłe w czasie nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń na urządzeniach, obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

IV. PRZECIWSKAZANIA

 1. Z  gabinetu odnowy nie mogą korzystać osoby:
 1. Mające schorzenia układu krążenia, układu oddechowego jak również stany gorączkowe oraz 24 godz. po spożyciu alkoholu.
 2. Posiadające otwarte rany ciała a także chorym na choroby zakaźne
  i weneryczne.

V. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Korzystający z gabinetu odnowy odzież wierzchnią pozostawiają w przebieralni, przechodząc do pomieszczeń gabinetu odnowy w strojach sportowych, zabierając ze sobą bilety usług oraz ręcznik i mydło.
 2. W saunie nie należy rozlewać wody na ławki lub posadzkę, suszyć kostiumów i ręczników.
 3. Nie wolno polewać kamieni pieca olejkami zapachowymi i wodą.
 4. Zabrania się włączania i wyłączania regulacji urządzeń grzewczych. Czynność tę wykonują osoby z obsługi.
 5. Bezpośrednio przed i po zabiegu w saunie nie należy spożywać posiłków i napojów słodzonych.
 6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Nieprzestrzeganie instrukcji przez użytkowników upoważnia kierownika obiektu do odebrania prawa korzystania z gabinetu odnowy.

U W A G A !!!

W razie objawów zasłabnięcia należy bezwzględnie opuścić saunę i zgłosić o tym obsłudze.
MOSiR Tychy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu korzystania z gabinetu odnowy jak również za wszelkie następstwa będące efektem chwilowej niedyspozycji zdrowotnej korzystających z gabinetu odnowy.

Zatwierdził
Dyrektor MOSiR Tychy